Achtergrond
Visual

Onderzoek RUG

 

Het accent van Trials ligt op bewustwording van de risico’s. Trainingen die zich (alleen) richten op de rijvaardigheid hebben volgens sommige deskundigen het gevaar in zich dat cursisten na de training juist risicovoller gaan gedragen, vanuit de veronderstelling dat zij beter weten hoe ze met hun auto om moeten gaan. Het onderzoek van de RuG onder 666 deelnemers aan de training toont aan dat Trials niet zulke ongewenste bijeffecten heeft.

Prof. dr. Karel Brookhuis, als Hoogleraar verbonden aan de Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen van de RuG en Hoogleraar Transportbeleid bij TU Delft, begeleidde het onderzoek. Hij is blij dat Trials hem heeft gevraagd onderzoek te doen naar de effecten: “Het effect van dit soort trainingen staat vaak ter discussie. Het is dan ook lovenswaardig dat Trials zich daaraan heeft durven bloot te stellen. Maar niet voor niets: wij denken dat Trials de vragen naar de effectiviteit na implementatie van onze aanbevelingen gemakkelijker kan pareren.”